Ładuję stronę. Proszę czekać.

Funkcje i korzyści pracownika

Dowiedz się więcej
Czas pracy Czas pracy
Czas pracy

Rejestruj wykonywane zadania oraz czas pracy. Wykonywane zadanie można rozpoczynać również w imieniu innych osób w zespole (jeżeli pracodawca zezwoli na to w panelu zarządzającym). Aplikacja może działać w trybie offline - czyli nie jest wymagane połączenie z internetem w trakcie wykonywanych operacji.


Ewidencja czasu pracy oraz nadgodzin pozwala na bezproblemowe rozliczanie się z pracodawcą z przepracowanych godzin oraz wykonanych zadań.


Dowiedz się więcej
Czas pracy

Funkcja czasu pracy rejestruje czas wykonywanych zadań oraz zapisuje współrzędne GPS w momencie rozpoczęcia i zakończenia zadania lub przerwy. Pracownik może rozpocząć zadanie dla siebie, lub dla innych osób (jeśli przypisany jest do zespołu i posiada takie uprawnienie). Dzięki temu wystarczy, że tylko jedna osoba (np. kierownik) będzie rejestrować wykonywane czynności w trakcie trwania pracy (rozpoczynanie zadań, przerw, kończenie zadań oraz dnia pracy dla siebie lub innych pracowników zespołu).
Ta funkcja ułatwia rozliczanie się z pracodawcą z przepracowanych godzin oraz nadgodzin. O możliwościach oraz uprawnieniach do wykonywanych operacji w tym module decyduje pracodawca w panelu zarządzającym.
Można pracować maksymalnie tyle godzin ile określi pracodawca w panelu zarządzającym. Określany jest także standardowy czas pracy. Aplikacja wyłącza automatycznie czas pracy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy lub o godzinie 0:00.
Zgłaszanie urlopów Zgłaszanie urlopów
Zgłaszanie urlopów

Szybkie dodawanie zgłoszenia urlopów: pracownik określa termin, wybiera typ (płatny, bezpłatny, l4, na żądanie) oraz ma możliwość wpisania dodatkowej uwagi. Pracownik widzi wszystkie zgłoszenia wraz ze statusem zgłoszenia oraz odpowiedzią pracodawcy.


Proste i usprawniające narzędzie do zgłaszania urlopów usprawnia komunikację oraz planowanie pracy i wolnego czasu.


Dowiedz się więcej
Zgłaszanie urlopów

Funkcja zgłaszania urlopów z listą zgłoszeń oraz zaakceptowanych urlopów. Pracodawca może zaakceptować lub odrzucić urlop. Dopóki urlop nie jest rozpatrzony, jego status jest podświetlany żółtym kolorem. Pracownik ma możliwość wpisania komentarza do zgłoszenia. Pracodawca odrzucając, lub akceptując urlop, również ma możliwość wpisania powodu podjętej decyzji, która wyświetla się w pracownikowi w informacjach szczegółowych zgłoszenia.
Ta funkcja ułatwia wysyłanie zgłoszeń o urlopy pracodawcy i pozwala w łatwy sposób sprawdzić status swoich zgłoszeń, oraz odrzuconych i zaakceptowanych urlopów.
Ta funkcja umożliwia zgłaszanie urlopów dla siebie oraz innych pracowników w zespole do którego należysz, pod warunkiem, że pracodawca zezwoli na to w panelu zarządzającym.
Zdjęcia Zdjęcia
Zdjęcia

Dodawanie zdjęć z miejsca pracy z możliwością edycji. Możesz łatwo zaznaczyć problem na zdjęciu malując wybranym kolorem linii po ekranie. Funkcja pozwala na robienie zdjęć lub wybieranie już zapisanych zdjęć w telefonie.


Zdjęcia pozwalają zgłaszać problemy lub dokumentować swoją pracę.


Dowiedz się więcej
Zdjęcia

Funkcja dodawania zdjęć. Możesz wybrać zrobione wcześniej zdjęcie, które zapisane jest na Twoim telefonie, lub zrobić nowe zdjęcie. Funkcja pozwala na wybór kategorii, które definiuje pracodawca (np. problem, uwaga, dokumentacja pracy). Dodając zdjęcie możesz go także zedytować: narysować palcem w wybranym kolorze własną uwagę na zdjęciu. Dostępne jest także pole z komentarzem które jest uzupełniane automatycznie (z możliwością edycji).
Ta funkcja ułatwia raportowanie problemów, uwag, propozycji, a także pozwala na dokumentowanie wykonanej pracy.
Funkcja ułatwia raportowanie wykonanych prac. Dzięki temu pracodawca widzi aktualnie wykonane zdjęcia, a także w generowanym zestawieniu.
Notatki Notatki
Notatki

Szybkie dodawanie notatek pozwalające na zgłaszanie problemów, opisywaniu sytuacji (problemów z wykonywanym zadaniem). Notatki grupowane są poprzez definiowane przez administratora kategorie


Ta funkcjonalność jest dedykowana dla osób mających niskiej jakości łącze internetowe w swoim smartfonie.


Dowiedz się więcej
Notatki

Funkcja dodawania notatek tekstowych. Funkcja pozwala na wybór kategorii, które definiuje pracodawca. Dodaną już notatkę możesz w każdej chwili edytować lub usunąć (warunkiem jest odpowiednie uprawnienie nadawane przez pracodawcę). 

Ta funkcja ułatwia raportowanie problemów, uwag, propozycji, a także pozwala na dokumentowanie wykonanej pracy.


Informacje
Informacje

Pracownik może w każdej chwili dowiedzieć się ile ma przepracowanych godzin, nadgodzin, ile wykorzystanych urlopów.


Aktualne informacje o stanie urlopów oraz przepracowanych godzin pozwalają na lepsze planowanie swojego czasu.


Dowiedz się więcej
Informacje

Wyświetlanie informacji o swoim koncie lub koncie innego pracownika w zespole. Stan urlopów, przepracowane godziny oraz nadgodziny. Okres rozliczeniowy określany jest przez pracodawcę (np. 1-go dnia każdego miesiąca).

Pracownicy mogą przeglądać dane innej osoby w zespole, jeżeli administrator systemu (czyli pracodawca) na to zezwoli w uprawnieniach grupy.


Planowanie
Planowanie

Kalendarz z zaplanowanymi miejscami pracy na najbliższe dni. W szczegółach danego dnia znajdziemy adres miejsca, lokalizację na mapie oraz listę pracowników przypisanych również do tego miejsca pracy.


Pracownik wie kiedy, z kim i gdzie będzie znajdować się danego dnia. Kalendarz wyświetla także zaakceptowane urlopy.

Materiały
Materiały

Potrzebujesz natychmiast planu budowy? Wytycznych projektu? Regulamin? Pracodawca w szybki sposób może wysyłać dowolny dokument lub plik na twój telefon.


Materiały to moduł który wyświetla pliki dodane danemu pracownikowi lub grupie pracowników. Dzięki temu wszyscy pracownicy mogą w każdej chwili otworzyć plik, który prześle im pracodawca.

Archiwum Archiwum
Archiwum

Możliwość sprawdzenia przepracowanych godzin, wykonywanych zadań, dodanych zdjęć i notatek z dowolnego dnia. Maksymalny zakres to 30 dni wstecz.


Dzięki tej funkcji pracownik ma możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie jakie czynności wykonywał danego dnia lub jakie zostały mu przypisane.

Uzyskaj ofertę.
Wiemy jak cenny jest Twój czas dlatego zostaw nam tylko najpotrzebniejsze informacje, a my przygotujemy i przedstawimy Ci dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę.