Funkcje i korzyści

Pozycja pracownika

Dzięki współrzędnym GPS wiesz, gdzie Twój pracownik rozpoczął i zakończył zadanie lub przerwę. Wszystkie wykonywane przez pracowników operacje są monitorowane.

Więcej o funkcji

Określany promień przebywania pracowników daje możliwość pełnej kontroli nad tym, w jakim miejscu rozpoczynają i kończą pracę.

Dla wszystkich wykonywanych operacji przez pracowników, takich jak: rozpoczęcie i zakończanie zadań, dodawanie zdjęć,  notatek, zgłoszeń urlopów zapisywana jest godzina oraz pozycja GPS pracownika, a także informacje o urządzeniu. Dzięki temu masz możliwość uzyskania szczegółowych informacji o wykonywanych akcjach. Dzięki zaawansowanemu systemowi uprawnień pracodawca ma możliwość określania zasad rozpoczynania i kończenia zadań lub wysyłania zdjęć (np. wymuszenie włączenia GPS w momencie rozpoczynania zadania, wysłania notatki czy zdjęcia).

Ewidencja czasów pracy

Wszystkie zadania oraz przerwy, które wykonali Twoi pracownicy zapisywane są w module czasów pracy. 

Więcej o funkcji

Dzięki filtrowaniu możesz szybko zawęzić zakres wyświetlanych informacji.

Szczegółowe czasy wykonywanych zadań i przerw, pozycji GPS. Możesz usunąć, lub dodać ręcznie czas pracy dla pracownika.

Czasy pracy każdego pracownika w jednym miejscu. Dzięki tej funkcji możesz sprawdzić sumę przepracowanych czasów każdego pracownika. Dzięki możliwości filtrowania, możesz szybko sprawdzić interesujące dane. Każda pozycja posiada informacje o czasie, pozycji GPS, urządzeniu oraz wiele innych.

Ta funkcja ułatwia pomaga w ewidencji czasów pracy. Możesz łatwo sprawdzić gdzie i kiedy pracownik rozpoczął wykonywane zadanie, a także ile czasu mu to zajęło.

Rozliczanie kosztów projektów

Ta funkcjonalność umożliwia kontrolowanie kosztów i wpływów związanych z danym miejscem pracy jak również monitorowanie opóźnień zapłaty wystawionych faktur.

Więcej o funkcji

System automatycznie oblicza kwotę przepracowanych godzin przez pracownika ale daje  także możliwość wprowadzania ręcznie kosztów takich jak np.: paliwo, zakup materiałów i inne. System umożliwa wprowoadzanie faktur wpływowych oraz zarządzanie płatnościami za wystawione faktury.

Dzięki temu masz wygodny podgląd na stan poniesionych kosztów i przychodów w danym projekcie.

Obszar miejsca pracy

Twórz nowe miejsca pracy, przydzielaj do nich zadania i pracowników. Możesz określić obszar logowania w miejscu pracy z dokładnością do jednego metra.

Więcej o funkcji

Określanie obszaru miejsca pracy pozwala na monitorowanie czy wszystkie wykonywane akcje przez pracowników (rozpoczęcie pracy, zakończenie, przerwa, zdjęcie) odbywały się w wyznaczonym miejscu.

Aplikacja pobiera współrzędne GPS pracownika oraz godzinę w momencie gdy rozpoczyna/kończy pracę lub zadanie. System wyświetla w panelu czy pracownik był w zdefiniowanym obszarze miejsca pracy. W przypadku gdy pracownik był poza obszarem miejsca pracy aplikacja wyświetla czerwoną ikonkę z informacją o odległości od miejsca pracy. Każde rozpoczęcie zadania ma współrzędne GPS zapisane w systemie, które pracodawca może bez problemu sprawdzić i poznać dokładną pozycję pracownika.

Zdjęcia

Pracownicy wykonują zdjęcia dzięki czemu mogą raportować wykonaną pracę lub zgłaszać problemy z miejsca pracy.

Więcej o funkcji

Każde wykonane zdjęcie posiada datę zrobienia oraz współrzędne GPS z miejsca, w którym było wykonane. Dodając zdjęcie, pracownik ma możliwość edycji zdjęcia, a w panelu widać oryginał oraz zmodyfikowane zdjęcie.

Zdjęcia dają pracodawcy możliwość sprawdzenia efektów pracy nie wychodząc z biura. Pracownicy mogą także raportować problemy za pomocą zdjęć. 

System umożliwia filtrowanie zdjęć po kategorii, dacie oraz miejscu pracy. Pracownik dodając zdjęcie musi obowiązkowo przypisać go do jednej z kategorii oraz miejsca pracy. Pracodawca może utworzyć dowolne kategorie w systemie, takie jak np. uwagi, raport prac, zgłoszenie nieprawidłowości, itp.

System umożliwia masowy eksport zdjęć na komputer, a także filtrowanie po miejscach pracy, pracownikach i dacie kiedy zostały wykonane.

Zarządzanie urlopami

Pracownicy dodają zgłoszenia urlopów, którymi zarządzasz. Możesz akceptować, odrzucać lub dodawać urlopy pracownikom.

Więcej o funkcji

Moduł pokazuje stan wykorzystanych urlopów przez pracowników oraz ilość dostępnych dni urlopu osoby. System umożliwia przydzielanie wszystkich potrzebnych typów urlopu. 

Raporty

Wygodne generowanie raportów miejsc pracy, czasów pracy, wykonanych zadań i inne. Dowiedz się więcej.

Więcej o funkcji

XAPP umożliwia generowanie raportów czasów pracy dzięki czemu możemy w tabelce wygenerować cały miesiąc pracy danego pracownika (możliwość filtrowania dat). Aplikacja umożliwia także generowanie raportów miejsc pracy: wszystko co się działo w wybranych przez ciebie miejscach pracy (czasy pracy, dodane notatki i zdjęcia).

Raporty pozwalają na filtrowanie danych dzięki czemu każdy pracodawca wygeneruje podgląd wszystkich potrzebnych operacji. Możesz wyświetlić wypracowane stawki godzinowe pracowników, które ułtawią ci rozliczanie. 

 

Planowanie

Planuj pracę dla swoich pracowników. Funkcja planowania pozwala na przypisywanie pracowników oraz miejsc pracy w kalendarzu. Dzięki temu Ty i Twój pracownik może podglądnąć, gdzie, kiedy i z kim będzie pracować w najbliższym czasie.

Więcej o funkcji

Planowanie usprawnia czas w firmie. Funkcja posiada automatyczne pomijanie sobót, niedziel i świąt. Wyświetla także zaakceptowane urlopy pracowników. Dzięki temu Twoi pracownicy będą wiedzieć w jakim miejscu pracy mają przydzielone zadania na najbliższe dni. 

Przydzielenie pracowników do planowania automatycznie powiadamia na aplikacji przypisanego pracownika.

 

Materiały

Dodawanie dowolnych plików i przydzielanie ich dla określonych użytkowników. Dzięki temu pracodawca może wysłać regulamin lub dowolne zdjęcie dla pracowników, których wybierze z listy.

Więcej o funkcji

Funkcja ułatwia komunikację. Pracownicy mają pliki (np. zdjęcia lub dokumenty) potrzebne dla danego miejsca pracy oraz wykonywanych zadań.

CRM

Zapisuj szybkie zadania i komentarze dla Twoich pracowników. Otrzymają oni natychmiastowe powiadomienie w telefonie. Pracownicy mogą także wysyłać natychmiastowe powiadomienia do administratora.

Więcej o funkcji

Funkcja ułatwia komunikację. Pracownicy mają pliki (np. zdjęcia lub dokumenty) potrzebne dla danego miejsca pracy oraz wykonywanych zadań.

Moduł CRM pozwala dodawać tickety, czyli zadania pracowników. Pracownicy mogą także dodawać tickety adresowane do pracodawcy. Dzięki temu usprawnisz dwustronnie komunikację w firmie. Moduł CRM posiada edytowalne statusy, które możesz dowolnie dodawać i edytować. Możesz zapisać ticket ze zdjęciem dla pracownika, określić miejsce pracy którego dotyczy, zapisać termin wykonania.

Dodatkowo istnieje możliwość dodawania komentarzy przez pracownika oraz pracodawcę. Dzięki temu, możesz konwersować ze swoim pracownikiem otrzymując natychmiastowe powiadomienia o dodanym komentarzu.

Moduł CRM umożliwia: dodawanie i edycję statusów, dodawanie ticketów (zadań) dla pracowników, oraz komentarzy do ticketu. Pracownik może także odpowiadać na twoje tickety, oraz zmieniać ich statusy.

Rejestracja czasu pracy ze zdjęciem

Wykorzystaj tablet lub smartofna w rejestrator czasu pracy. Twoi pracownicy skanują wygenerowany kod QR, a aplikacja robi im zdjęcie i rejestruje wejścia/wyjścia.

Więcej o funkcji

Weź dowolny tablet lub smartfon i zainstaluj na nim aplikację XAPP OFFICE. W systemie XAPP możesz wygenerować plakietkę z kodem QR każdego pracownika. Od teraz po wejściu lub wyjściu z pracy pracownicy mogą przykładać plakietkę do rejestratora pracy - czyl Twojego tableta/telefonu. Po przyłożeniu plakietki aplikacja wykona zdjęcie pracownikowi i wyśle je wraz ze statusem rozpoczęcia/zakończenia pracy. 

Dzięki temu masz ewidencję czasu pracy wraz ze zdjęciem pracownika. Zdjęcie eliminuje nadużycia w postaci skanowana kodów przez innych pracowników.

Prosta kontrola i ewidencja czasu pracy może być prowadzona w Twoim biurze, magazynie i dowolnym innym miejscu. 

Aplikacja w wielu językach i strefach czasowych

XAPP dostępny jest w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Dzięki kontroli stref czasowych ewidencja czasu pracy może odbywać się równolegle w różnych krajach.

Więcej o funkcji

Zarówno aplikacja mobilna dla pracowników dostępna jest w języku:

  • polskim
  • niemieckim
  • angielskim

Aplikacja automatycznie wykrywa preferencje i ustawia prawidłowy język jednak każdy użytkownik ma możliwość zmiany wersji językowej w dowolnym momencie.

System XAPP przygotowany jest również na pracę w różnych strefach czasowych. Podczas tworzenia miejsc pracy system umozliwia wybranie strefy czasowej, w której miejsce pracy  się znajduje. Domyślnie ustawiona jest strefa czasowa odpowiednia dla Polski. Dzięki temu równocześniie mogą pracować pracownicy w różnych strefach czasowych bez żadnych konflików w godzinach pracy.

Uzyskaj ofertę

Wiemy jak cenny jest Twój czas dlatego zostaw nam tylko najpotrzebniejsze informacje,
a my przygotujemy i przedstawimy Ci dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane