Ładuję stronę. Proszę czekać.

Funkcje i korzyści pracodawcy

Dowiedz się więcej
Pozycja pracownika
Pozycja pracownika

Dzięki współrzędnym GPS wiesz gdzie Twój pracownik rozpoczął i zakończył zadanie lub przerwę. Wszystkie wykonywane przez pracowników operacje są monitorowane.


Określany promień przebywania pracowników daje możliwość pełnej kontroli nad tym, w jakim miejscu rozpoczynają i kończą pracę.


Dowiedz się więcej
Pozycja pracownika

Dla wszystkich wykonywanych operacji przez pracowników, takich jak: rozpoczęcie i zakończanie zadań, dodawanie zdjęć,  notatek, zgłoszeń urlopów zapisywana jest godzina oraz pozycja GPS pracownika, a także informacje o urządzeniu. Dzięki temu masz możliwość uzyskania szczegółowych informacji o wykonywanych akcjach. Dzięki zaawansowanemu systemowi uprawnień pracodawca ma możliwość określania zasad rozpoczynania i kończenia zadań lub wysyłania zdjęć (np. wymuszenie włączenia GPS w momencie rozpoczynania zadania, wysłania notatki czy zdjęcia).
Ta funkcja ułatwia pomaga w kontrolowaniu czy pracownicy rozpoczynają i kończą zadania w miejscu pracy, a także w określonych porach.
Aplikacja zawiera mapę z możliwością filtrowania punktów. Dzięki temu łatwo sprawdzisz aktywne miejsca pracy, oraz osoby wykonujące na nich prace.
Ewidencja czasów pracy
Ewidencja czasów pracy

Wszystkie zadania oraz przerwy, które wykonali Twoi pracownicy zapisywane są w module czasów pracy. Dzięki filtrowaniu możesz szybko zawęzić zakres wyświetlanych informacji.


Szczegółowe czasy wykonywanych zadań i przerw, pozycji GPS. Możesz usunąć, lub dodać ręcznie czas pracy dla pracownika.


Dowiedz się więcej
Ewidencja czasów pracy

Czasy pracy każdego pracownika w jednym miejscu. Dzięki tej funkcji możesz sprawdzić sumę przepracowanych czasów każdego pracownika. Dzięki możliwości filtrowania, możesz szybko sprawdzić interesujące dane. Każda pozycja posiada informacje o czasie, pozycji GPS, urządzeniu oraz wiele innych.
Ta funkcja ułatwia pomaga w ewidencji czasów pracy. Możesz łatwo sprawdzić gdzie i kiedy pracownik rozpoczął wykonywane zadanie, a także ile czasu mu to zajęło.
Obszar miejsca pracy
Obszar miejsca pracy

Twórz nowe miejsca pracy, przydzielaj do nich zadania i pracowników. Możesz określić obszar logowania w miejscu pracy z dokładnością do jednego metra.


Określanie obszaru miejsca pracy pozwala na monitorowanie czy wszystkie wykonywane akcje przez pracowników (rozpoczęcie pracy, zakończenie, przerwa, zdjęcie) odbywały się w wyznaczonym miejscu.

Notatki
Notatki

Zarządzanie notatkami dodanymi przez twoich pracowników. Przy każdej dodanej notatce są szczegółowe informacje odnośnie godziny oraz pozycji GPS z której została wysłana notatka przez pracownika.


Notatki pozwalają ułatwić komunikację dla osób posiadających słabej jakości łącze internetowe w smartfonie.

Zdjęcia
Zdjęcia

Twoi pracownicy mogą raportować i dokumentować pracę oraz problemy podczas wykonywania zadań robiąc zdjęcie. Każde wykonane zdjęcie posiada datę zrobienia oraz współrzędne GPS z miejsca w którym było wykonane. Dodając zdjęcie pracownik ma możliwość edycji zdjęcia, a w panelu widać oryginał, jak i zmodyfikowane zdjęcie.


Zdjęcia dają pracodawcy możliwość sprawdzenia co zostało zrobione nie wychodząc z biura. Pracownicy mogą także raportować problemy za pomocą zdjęć. Jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów.

Zespoły Zespoły
Zespoły

Łącznie pracowników w zespoły umożliwia rozpoczynanie zadań, dodawanie notatek i zdjęć przez kierownika zespołu. Dzięki temu jedna osoba może posiadać xapp i dokumentować pracę w imieniu kilku pozostałych osób w jej zespole.


Grupuj pracowników, którzy pracują razem. Wystarczy, że jedna osoba będzie odpowiadać i dokumentować pracę w imieniu pozostałych osób w zespole.

Urlopy
Urlopy

Pracownicy dodają zgłoszenia urlopów, którymi zarządzasz. Możesz akceptować, odrzucać lub dodawać urlopy pracownikom.


Funkcjonalność pokazuje stan wykorzystanych urlopów przez pracowników oraz ilość dostępnych dni urlopu osoby.

Raporty
Raporty

XAPP umożliwia generowanie raportów czasów pracy dzięki czemu możemy w tabelce wygenerować cały miesiąc pracy danego pracownika (możliwość filtrowania dat). Aplikacja umożliwia także generowanie raportów miejsc pracy: wszystko co się działo w wybranych przez ciebie miejscach pracy (czasy pracy, dodane notatki i zdjęcia).


Raporty pozwalają na filtrowanie danych dzięki czemu każdy pracodawca wygeneruje podgląd wszystkich potrzebnych operacji .

Planowanie
Planowanie

Planuj pracę dla swoich pracowników. Funkcja planowania pozwala na przypisywanie pracowników oraz miejsc pracy w kalendarzu. Dzięki temu Ty i Twój pracownik może podglądnąć, gdzie, kiedy i z kim będzie pracować w najbliższym czasie.


Planowanie usprawnia czas w firmie. Funkcja posiada automatyczne pomijanie sobót, niedziel i świąt. Wyświetla także zaakceptowane urlopy pracowników.

Materiały
Materiały

Dodawanie dowolnych plików i przydzielanie ich dla określonych użytkowników. Dzięki temu pracodawca może wysłać regulamin lub dowolne zdjęcie dla pracowników, których wybierze z listy.


Funkcja ułatwia komunikację. Pracownicy mają pliki (np. zdjęcia lub dokumenty) potrzebne dla danego miejsca pracy oraz wykonywanych zadań.

CRM
CRM

Zapisuj szybkie zadania i komentarze dla Twoich pracowników. Otrzymają oni natychmiastowe powiadomienie w telefonie. Pracownicy mogą także wysyłać natychmiastowe powiadomienia do administratora.


Moduł pozwala usprawnić komunikację pracownik - pracodawca. Dzięki powiadomieniom push, obie strony mogą mieć wyłączoną aplikację XAPP, a mimo to otrzymają powiadomienie o otrzymanym zadaniu, lub komentarzu.


Dowiedz się więcej
CRM

Moduł CRM pozwala dodawać tickety, czyli zadania pracowników. Pracownicy mogą także dodawać tickety adresowane do pracodawcy. Dzięki temu usprawnisz dwustronnie komunikację w firmie. Moduł CRM posiada edytowalne statusy, które możesz dowolnie dodawać i edytować. Możesz zapisać ticket ze zdjęciem dla pracownika, określić miejsce pracy którego dotyczy, zapisać termin wykonania.

Dodatkowo istnieje możliwość dodawania komentarzy przez pracownika oraz pracodawcę. Dzięki temu, możesz konwersować ze swoim pracownikiem otrzymując natychmiastowe powiadomienia o dodanym komentarzu.

Ta funkcja pozwala pracodawcy zapisywanie pilnych zadań do wykonania, oraz pracownikowi raportowania lub zgłaszania awarii.
Moduł CRM umożliwia: dodawanie i edycję statusów, dodawanie ticketów (zadań) dla pracowników, oraz komentarzy do ticketu. Pracownik może także odpowiadać na twoje tickety, oraz zmieniać ich statusy.
Uzyskaj ofertę.
Wiemy jak cenny jest Twój czas dlatego zostaw nam tylko najpotrzebniejsze informacje, a my przygotujemy i przedstawimy Ci dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę.